Servicemeddelelse: This is what your banner will look like

Heatmap med overblik over transaktioner

Kunden har nu mulighed for at se i hvilke tidsintervaller der går flest transaktioner igennem på en uge. Dette kan give afsæt for optimering af vagtskema og yderligere strategiske tiltag i forretningen.

Heatmaps er både en HQ og BO rapport.We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.