Servicemeddelelse: Vi oplever problemer med serveren i øjeblikket - Vores udbyder er på sagen.

Hvad er de vigtigste nøgletal for din restauration

Hvad er de vigtigste nøgletal for din restauration

Dato: 19. januar 2024 | Læsetid: 4 min.

I din restaurationsvirksomhed, uanset dens størrelse og koncept, er der flere nøgletal, du bør holde øje med for at sikre fortsat succes og rentabilitet. Disse nøgletal fungerer som vigtige indikatorer for din restaurations generelle præstation og operationelle effektivitet.

Omsætning

Et af de mest grundlæggende og afgørende nøgletal er omsætningen. Din omsætning repræsenterer de samlede indtægter fra salget af mad og drikkevarer. Det er afgørende, at du overvåger omsætningen nøje, da den har direkte indflydelse på din virksomheds finansielle sundhed. Stigende omsætning kan indikere, at din restaurations nyder stigende popularitet, og at din mad, drikkevarer og service bliver værdsat af kunderne. Analyse af omsætningens udvikling over tid kan give værdifulde indikationer på, hvordan din restaurations præsterer, og om der er behov for at justere din strategi.

Husk at der er forskel på omsætning og fortjeneste. Omsætningen er det beløb du tjener ind i løbet af en aften. Fortjenesten er omsætningen minus de omkostninger der er til f.eks. indkøb af varer m.m.

Tilbagevendende gæster

Et andet nøgletal, der spiller en vigtig rolle, er antallet af tilbagevendende gæster. Dette nøgletal kan give dyb indsigt i kundetilfredsheden. Hvis din restauration har et højt antal tilbagevendende gæster, kan det indikere, at kunderne er tilfredse med dit samlede tilbud, som kan inkludere mad, drikkevarer og service. Det kan også være et tegn på, at du er i stand til at opbygge stærke kunderelationer, hvilket kan bidrage til at sikre en stabil indtjening. På længere sigt kan en loyal kundebase være en af dine restaurations stærkeste aktiver, da det ikke kun sikrer gentagne indtægter, men også øger sandsynligheden for mund-til-mund-anbefalinger.

Du kan f.eks spørge gæsterne om de har besøgt restaurationen før, når du byder dem velkomne eller bruge kundeidentifikation ved hjælp af et bookingsystem.

Du kan også forsøgt at fastholde kunder gennem et loyalitetsprogram. Du kender det helt sikkert fra din dagligdag hvis du f.eks. køber en pizza og får et stempel på dit stempelkort. Det er et meget simpelt loyalitetsprogram, men der findes også mange andre løsninger. Hos OnlinePOS har vi nogle forskellige integrationer, der kan hjælpe dig med et godt loyalitetsprogram. Dem kan du læse om her.

Det er selvfølgelig vigtigt at du en gang i mellem gennemgår den online feedback og de anmeldelser din restauration får, så du også på den måde kan se om der er nogle steder I skal forbedre jer.

Lønomkostninger

Lønomkostningerne er yderligere et nøgletal, der har stor betydning og ikke må overses i restaurationsbranchen. Lønomkostningerne repræsenterer, hvor meget du bruger på lønninger til dine medarbejdere. Det er vigtigt at holde lønomkostningerne på et fornuftigt niveau for at sikre din restaurations rentabilitet. Hvis lønomkostningerne er for høje, kan det påvirke dit overskud negativt. Omvendt kan for lave lønomkostninger indikere, at dit personale kan være underbetalt, hvilket kan føre til lav moral og høj personaleomsætning. Det er derfor nødvendigt at finde en balance, der sikrer både dine medarbejderes tilfredshed og din virksomheds økonomiske sundhed. Det er også vigtigt at bemærke, at lønomkostningerne kan være en indikator for din restaurations evne til at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede medarbejdere, som er afgørende for en vellykket restauration.

Mange vagtplanssystemer er gode til at give et godt overblik over lønomkostninger. De kan også hive data ud fra dit kassesystem og give dig den samlede lønprocent. Det er altså smart, for det giver dig et hurtigt overblik og du skal ikke selv sidde og regne på hvor meget af dit budget du bruger på lønomkostninger. Det kan spare dig tid og dermed også penge. Du kan læse mere om vores vagtplansintegrationer her.

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed er et andet centralt nøgletal i restaurationsbranchen. Det måler, hvor tilfredse dine medarbejdere er med deres job, hvilket har direkte indflydelse på produktivitet, kvalitet af service og kundetilfredshed. Høj medarbejdertilfredshed kan føre til større engagement, lavere personaleomsætning og bedre kundeoplevelser. Disse faktorer er afgørende for succesen af enhver restauration. Omvendt kan utilfredse medarbejdere føre til høj personaleomsætning, hvilket kan være kostbart og forstyrrende, og det kan også have en negativ indvirkning på kundeservice og din restaurants omdømme. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at måle og adressere medarbejdertilfredshed for at sikre en velfungerende og vellykket restauration. Du kan måle din medarbejdertilfredshed ved f.eks. at snakke med dine medarbejdere i en 1:1 samtale og generelt huske at følge op på det I snakker om. Vi har tidligere skrevet om, hvordan man kan være en god leder – du kan læse blogindlægget her. Vi har også skrevet flere andre blogindlæg om hvordan man holder sine medarbejdere glade og hvordan du du kan skabe et bedre og mere effektivt samarbejde i din restauration, hvor du måske kan finde mere inspiration.

Bruttomargin

Bruttomargin er endnu et afgørende nøgletal i restaurationsbranchen. Det repræsenterer forskellen mellem dine samlede indtægter og omkostningerne ved at producere de varer, du sælger, også kendt som omkostninger ved solgte varer. Bruttomarginen kan angives som en absolut værdi eller som en procentdel af dine samlede indtægter. Det er en vigtig indikator for din restaurations rentabilitet, da det viser, hvor meget du tjener på hver solgte vare, efter at produktionsomkostningerne er trukket fra. En høj bruttomargin kan indikere, at du er effektiv til at styre dine omkostninger og/eller er i stand til at sælge dine produkter til en høj pris. Omvendt kan en lav bruttomargin være et tegn på høje omkostninger eller lav prisfastsættelse. I restaurationsbranchen kan bruttomarginen være påvirket af en række faktorer, herunder mad- og drikkevarernes omkostninger, priserne på menuen, og hvor effektivt din restauration er til at styre madspild eller andre former for spild. Det er derfor vigtigt for dig at overvåge og styre din bruttomargin nøje for at sikre din fortsatte rentabilitet.

For at regne din bruttomargin ud skal du trække dine omkostninger (råvarer, løn, elregning, abonnementer m.m.) fra din omsætning.

Hvis du f.eks skal regne bruttomarginen ud på en drink du sælger til 100kr, og de råvarer du bruger har kostet 25kr i indkøb, så kan regnestykket se således ud:

100 – 25 = 75

Du har altså en bruttomargin på 75 kr. på den drink. Du skal dog have in mente, at her er f.eks. strøm, lønkroner og opvask af glasset ikke regnet med, og bruttomarginen vil derfor være en lille smule lavere, men det ville blive et længere regnestykke. Hvis du vil have et bedre overblik over det, så kan du læse mere om vores integrationspartnere CalcuEasy og CleverCost her.

Thumb Mail

Jeg hedder Line. Jeg er content creator hos OnlinePOS. Jeg har tidligere været en del år i restaurationsbranchen, men nu sidder jeg og skaber indhold som du kan læse og måske drage nytte af.