Servicemeddelelse: Vi oplever problemer med serveren i øjeblikket - Vores udbyder er på sagen.

Sådan sikrer du den optimale bemanding

Sådan sikrer du den optimale bemanding

Dato: 17 Juni 2022 | Læsetid: 3-4 min.

Det kan være udfordrende at skulle håndtere en stor arbejdsstyrke på tværs af enheder. En udfordring der ikke bliver nemmere af, at de seneste par år har været præget af stor usikkerhed i restaurantbranchen. Selv efter restauranterne er åbnet op igen i kølvandet på COVID-19, har det været en stigende udfordring at tiltrække nye medarbejdere såvel som at fastholde eksisterende medarbejdere. 

Så hvordan sikrer du den optimale bemanding?
Vores samarbejdspartner fra SameSystem har her samlet en række gode råd til, hvordan du kan sikre den optimale bemanding:

Retvisende prognoser

Retvisende prognoser (eller forecasting, som det også populært bliver kaldt) har en stor indflydelse på, om man kan sikre en optimal bemanding. Prognosen baseres på dataanalyser og for at lave en retvisende prognose, skal man først og fremmest tage udgangspunkt i historisk data. 

Jo mere historisk data, du sidder med, jo mere nøjagtig en prognose vil du kunne lave. Her kan det være værd at kigge på eksempelvis events, tendenser, sæson eller andet, der kunne have indflydelse på antallet af gæster i dine restauranter. 

Med en retvisende prognose for optimal bemanding får virksomheden mulighed for at tilpasse logistik og bemanding. Med et sådant datagrundlag er du langt bedre stillet i forhold til at vide, hvornår der kan opstå en potentiel spidsbelastning, og der kan derfor planlægges herefter. Dette gælder også planlægning af eksempelvis vagtplaner.

 

Bedre vagtplaner

Med bedre og mere retvisende prognoser bliver det også lettere at lave bedre vagtplaner. En god vagtplan kan hjælpe med at mindske medarbejderomkostninger og øge både medarbejder- og kundetilfredsheden, hvilket vil skabe positive resultater på bundlinjen. En god vagtplan kan styrke dine medarbejdere og forretning, hvorimod en dårlig vagtplan kan ende med at koste dig penge. 

Bedre vagtplaner resulterer i mere struktur og et bedre overblik for den enkelte medarbejder. Herved vil de have bedre mulighed for at planlægge deres tid, og det vil gå mindre udover deres privatliv. Særligt hvis man er deltidsmedarbejder eller freelancer, kan det være svært at holde styr på sin indkomst, hvis ens arbejdstimer varierer meget. 

At skabe en bedre vagtplan handler i høj grad også om at udvælge de rette mennesker til at være det rette sted. Herved kan de yde den bedst mulige kundeservice og skabe kundetilfredshed. Se evt. dine muligheder for bedre vagtplanlægning med SameSystem’s vagtplanlægning.

 

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed har en stor indflydelse på det engagement, der bliver udvist på arbejdspladsen. Tilfredse medarbejdere er mere engagerede og dermed også mere produktive. Det er derfor vigtigt, at der bliver lagt fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø. 

En arbejdskultur, der opfordrer til venskaber blandt medarbejdere, og hvor ledelsen udtrykker interesse i medarbejdernes velvære, er et trygt miljø. Det hjælper også medarbejderne til at blive mere modstandsdygtige, hvis eventuelle problemer eller udfordringer skulle vise sig. 

Det kan derfor være en idé at gøre noget ekstra ud af at styrke samarbejdet på arbejdspladsen. Brugerundersøgelser, fællesaktiviteter eller workshops kan være med til at give medarbejdere større medindflydelse og engagement til at yde bedre.Så gladere medarbejdere vil lede til bedre service, som vil lede til bedre gæsteoplevelser og dermed også til et større salg. Læs mere om, hvordan SameSystem kan hjælpe dig med at øge medarbejdertilfredsheden på arbejdspladsen.

 

Effektiv kommunikation

En god måde at fastholde medarbejdere på og få en optimal bemanding på er ved at have en god relation mellem leder og medarbejder, og dette sker i høj grad gennem effektiv kommunikation. 

Hvis man som leder ønsker at skabe god og effektiv kommunikation, er det en forudsætning, at man er forberedt og kan tænke fremad. Overvej derfor, hvad dine medarbejdere kunne have af spørgsmål, og tænk over, hvordan du kan give dem et klart og tydeligt svar. Det er vigtigt, at kommunikationen er tydelig, så man undgår misforståelser. Hertil findes der en række gode kommunikationsværktøjer, man kan benytte, fx WhatsApp eller Slack. Ønsker du at samle alle dine interne forretningsværktøjer og kommunikationskanaler ét sted, kan du med fordel se nærmere på SameSystem’s workforce management app, hvor alt er samlet – lige fra vagtplaner, forecasting og interne kommunikationskanaler.