Servicemeddelelse: Vi oplever problemer med serveren i øjeblikket - Vores udbyder er på sagen.

Vi arbejder med Verdensmålene!

FN’S VERDENSMÅL

Verdensmålene sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø i hele verden. De blev vedtaget i FN i 2015 og er en plan for, hvad verdens lande skal arbejde for frem mod 2030.

Hos OnlinePOS er Verdensmålene vigtige – både når det gælder sociale og miljømæssige hensyn. Som leverandør til restaurationsbranchen er vi nødt til at tage et ansvar – både i vores egen andedam, og ved udvikle teknologiske løsninger, som kan optimere processer, indkøb, lagerstatus og minimere spild.

Fra   2021 forventer vi ligeledes at kunne aflægge en årlig COP-rapportering.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på alle kontinenter.

OnlinePOS udvikler hardware og software til kassesystemer. Det er ikke energineutralt! Vi belaster miljøet med vores udledning af CO2 fra produktion og serverdrift.
Frem mod 2030 vil vi som IT-virksomhed være med til at tage ansvar for vores energiforbrug, og hvordan vi kan være med at nedsætte vores eget forbrug med tanke på alternative energikilder til fx serverdrift. I forvejen arbejder vi med vores interne energiforbrug i bygninger og hvordan vi generelt kan nedsætte vores forbrug af vand, el og varme.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud.

OnlinePOS ønsker at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle.

De rigtige medarbejdere skal være med til at sikre vedvarende økonomisk vækst. Hos OnlinePOS ansætter vi medarbejdere uanset køn, religion, tilhørsforhold eller hudfarve. Vi ansætter på kvalifikationer, og vi har i de forskellige afdelinger elever og praktikanter, som ofte bliver ansat efter studietiden. Vi er afhængige af at få tilført viden fra elever og praktikanter, da de er med til at disrupte og rykke os fagligt.

Vi er åbne for at ansatte personer med nedsat arbejdsevne eller et handicap, så længe at arbejdsrelationen er værdigivende for begge parter. På vores lager har vi fx unge mennesker ansat, som ønsker et arbejde inden de er afklarende omkring deres uddannelsesmæssige fremtid.

Medarbejdere bliver ansat på ordentlige vilkår, og er aktivt med til selv at definere arbejdsområder under filosofien ”tillid under ansvar”.

Vi tager et ansvar for vores medarbejdere og deres faglige udvikling hos os. Vi holder uddannelsesdage og opkvalificerer løbende vores medarbejdere for at sikre højere produktivitet og innovation.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

OnlinePOS arbejder aktivt med realiseringen af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling af især delmål 12.3:

”Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres”.

FN-verdensmålet om en halvering af madspildet i 2030 kræver initiativer hele vejen i værdikæden. Derfor samarbejder OnlinePOS med REGA og sidder med i projekt Verdensmål i Værdikæden. Begge steder arbejder vi fokuseret med samfundsansvar i restaurations- og foodservicebranchen, og hvordan vi i fremtiden kan fremme systemer og løsninger, som sikrer mindre madspild og fødevaretab. 1/3 af den mad vi producerer går i dag til spilde. I 2050 får vi brug for 60 % mere mad end i dag pga. befolkningstilvækst.

Vi skal producere den rette mængde mad, og vi kan forudsige det meste med data!

Med et OnlinePOS Kassesystem er kunden i stand til at forudsige det meste. Hvad er vores omsætningsdata? Hvad solgte sidste år på samme tid? Hvad forbrugte vi? Hvor meget købte vi? Hvad er vores forecast på vind, vejr og har vi særlige events? Hvor mange borde er booket? Pointen er netop at ved at planlægge, optimere på indkøb og lageret og bruge data intelligent, kan en stor procentvis af spildet forebygges. Vi vil gerne have fokus væk fra spild til fokus på optimeret forbrug, lager og indkøb. Vi er fortalere for fremtidens nye teknologier. Med AI, robotteknologi og automatisering bliver det lettere at være restauratør, og dermed endnu lettere at foranstalte varer og ressourcer på en bæredygtig forsvarlig måde!We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.