Servicemeddelelse: Vi oplever problemer med serveren i øjeblikket - Vores udbyder er på sagen.

Hvad kan du gøre, hvis du oplever tjenermangel i din restaurant?

Hvad kan du gøre, hvis du oplever tjenermangel i din restaurant?

Under Corona-pandemien har der været stort fokus på at holde afstand til hinanden, minimere antallet af berøringsflader og optimere generel hygiejne. Samtidig har det for mange restauratører været en udfordring at anskaffe det tilstrækkelige antal medarbejdere, og nogle restauranter har endda været nødsaget til at holde lukket nogle af ugens dage pga. personalemangel. 

Derfor har mange restauratører været tvunget til at gentænke måden at drive deres restauration på, hvorfor der især blev rettet fokus mod selvbestillingsløsninger. Disse løsninger afhjalp flere af restauratørernes udfordringer, og samtidig er de blevet taget godt imod af gæsterne, og gæsterne er efterhånden blevet fortrolige med og glade for at bruge selvbestillingsløsningerne – især blandt den yngre generation.

Samtidig er det for mange restauratører stadig en stor udfordring at skaffe nok personale til at drifte restaurationen på normal vis. Der er derfor ingen tvivl om, at pandemien har fungeret som en katalysator for efterspørgslen på disse løsninger, og vi oplever nu en øget interesse. Vi har derfor lavet denne artikel for at sætte fokus på, hvordan restauratører kan imødekomme gæsternes nye behov og hvilke alternative løsninger, der kan tages i brug, når der mangler personale. 

QR-selvbestillingssystem

En af de løsninger, der virkelig har vundet indpas under corona-pandemien, er brugen af QR-bestilling. Det foregår typisk på den måde, at der ved hvert bord i restauranten er et lille klistermærke eller en stander med en QR-kode. Denne QR-kode scanner gæsterne selv med deres mobiltelefon, hvorefter de bliver dirigeret ind på restaurantens digitale menukort, enten via en app eller direkte til en mobilvenlig hjemmeside. Her har gæsterne mulighed for at se hele menukortet, bestille det de ønsker og samtidig foretage betaling. Herefter får køkkenet og baren besked om det bestilte, og tjeneren leverer maden og drikkevarerne til det pågældende bord, når det er klar. Det foregår derfor meget ligesom når der skal bestilles take away, og derfor kan man med fordel tilkoble et take away-modul, så restaurationen har mulighed for at sælge take away fra sin egen unikke side.

QR-løsningen var også efterspurgt før pandemien, men slet ikke i samme grad som nu. Det skyldtes formentlig den opfattelse hos mange restauratører, at den service, som tjeneren giver, er en stor del af det at gå ud at spise. Det er det helt sikkert stadig for de fleste gæster, men derfor kan det være godt at have et supplement – især hvis alternativet er lange ventetider eller at de tomme borde ikke kan fyldes op. Og så er det op til restauratøren, i hvilken grad supplementet skal benyttes.

QR-selvbestillingssystemet giver flere fordele. Blandt de mest nævneværdige er, at det letter processen væsentligt for tjenerne og gæster, da tjeneren her ikke skal gå ned til gæstens bord og tage imod bestilling og betaling, og gæsterne ikke skal vente unødigt på at afgive bestilling og gennemføre betaling. Samtidig kan gæsterne selv løbende bestille mere, som f.eks. en ekstra drikkevare, og tjeneren behøver derfor ikke have samme opmærksomhed rettet mod bordet, og gæsterne behøver igen ikke vente unødigt på at fange tjenerens opmærksomhed. 

Systemet kan sagtens anvendes alene, men så er der stadig behov for, at en tjener bringer drikkevarerne og maden til gæstens bord. Dog kan der suppleres yderligere med et silent ordering system, og så er det faktisk muligt at drifte selv større restaurationer med et minimum af tjenere. 

Silent ordering system – gæstekald

Silent Ordering System er et diskret gæstekald i form af en lille brik, som gør det muligt at kommunikere med gæsterne på en effektiv og behagelig måde. Når gæsterne har bestilt og betalt for deres mad, udstyres de med en elektronisk brik. Brikken tager de med til deres bord. Når maden er færdig, bliver der sendt et elektronisk signal til brikken, som diskret bipper og blinker, så gæsten nu ved, at maden er færdig og kan afhentes. Løsningen er benyttes især hos fast-service restauranter, bistroer, cafeterier og street foods, men løsningen kan også være meget anvendelig hos traditionelle restauranter, især som alternativ, hvis der er mangel på tjenere. 

I kombination med QR-selvbestillingssystemet giver gæstekaldet restauranten mulighed for at drifte med et minimum af tjenere, da gæsten selv bestiller, henter og betaler. Med begge systemer kan restauratøren skrue op og ned for brugen af dem alt afhængigt af dagens tjenerkapacitet. Det betyder, at restaurationen bliver mindre sårbar overfor sygemeldinger og generel personalemangel.

Den eneste mangelvare ved kombinationen af de to systemer er, at der stadig skal være personale til at udskænke sodavand, øl, spiritus og servere vin m.m. Dette kan dog langt hen ad vejen afhjælpes med supplerende løsninger. 

Self-service haner

Det ligger lidt i navnet, men self-service haner giver gæsten mulighed for selv at foretage udskænkning af vand, sodavand og øl. Denne løsning letter processen for tjenerne yderligere, og i kombination med QR-selvbestillingssystemet og gæstekaldet minimerer du sårbarheden ved manglende tjenere yderligere. Dog skal der stadig være en ansat til at skænke spiritus, servere vin og lave kaffe, men er dette ikke en del af restaurantens sortiment, er det faktisk muligt at drifte helt uden brug af tjenere, hvis det skulle være nødvendigt. 

Brugen af self-service haner har også andre fordele. Her kan det f.eks. nævnes, at løsningen resulterer i øget salg grundet de lettilgængelige haner, og en minimering af svind, da hanerne automatisk skænker den helt rette mængde.

Denne løsning er typisk til gavn for de restaurationer, der ønsker self-service haner som en permanent del af deres restaurant. Som alternativ hertil fås mobile barer med self-service haner, der tilbyder nøjagtig det samme, men her er der bedre mulighed for at anvende systemet lejlighedsvis, da baren kan rulles ind og ud af restauranten efter behov. Derved kan den mobile bar f.eks. anvendes, når der er akut mangel på tjenere.

Optimér hellere i dag end i morgen

Nogle optimeringsprocesser tager længere tid end andre – og sommetider kan du høste de lavthængende frugter og lave store optimeringer med kun få forandringer.

Brug tid på at vurdere, hvad der giver mening for din restaurant, og tænk også gerne i nye og kreative baner. Flere af disse løsninger kan også fusioneres eller tilpasses, så de matcher din restaurant og stil.

Hos OnlinePOS tilbyder vi de løsninger, der her er gennemgået, men vi tilbyder også flere muligheder, der kan tages i brug ved mangel på tjenere.