Servicemeddelelse: Vi oplever problemer med serveren i øjeblikket - Vores udbyder er på sagen.

Hvordan får vi vendt krisetid til spisetid?

Tendenser i restaurationsbranchen forstærket af corona-pandemien

Ferietiden er over os, og restauranterne har knoklet de seneste uger for at få indhentet den tabte fortjeneste fra forsommeren. Hoteller og restauranter er blandt de hårdest ramte af corona-udbruddet. Det kan være vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvilken indflydelse pandemien vil have, da vi stadig befinder os et sted i den, men visse tendenser bliver alligevel tydelige. Noget kan tyde på at de tendenser vi så før krisen, accelerer med højere fart netop nu.

Vi har derfor samlet 4 bud på hvad vi oplever der sker i restaurationsbranchen i øjeblikket, og som kan sætte fokus på hvordan branchen kan komme op i gear igen.

1.     DIGITAL OMSTILLING

Coronakrisen har vist at det ikke er nok at være god til at servicere sine kunder. Digital tilstedeværelse og synlighed er altafgørende for at tiltrække kunderne og tilpasse udbuddet og oplevelserne efter dem. Salg af take away er mere end fordoblet de seneste 10 år, og er en af de digitale omstillinger vi ser, som har acceleret mest under coronaudbruddet. Den ”tvungne” digitale omstilling har fået selv nogle af Michelin-spisestederne til at overveje eller eksperimentere med salg af take away.

Hos OnlinePOS har vi tilsvarende oplevet større interesse for vores take away system, som optimerer en række processer hos restauratørerne fx at bestillinger kommer direkte ind på kasseterminalen og til køkkenprinterne, og at bestillinger kan sættes op i tidsintervaller, så køkkenet hele tiden kan følge med.

Efter restauranterne fik lov at åbne har vi desuden oplevet en øget interesse for optimering af bestillinger, så tæt kontakt mellem gæster og personale i restauranten minimeres. Dette fx ved at opfordre til bestilling og betaling ved bordene, og ved at inddrage teknologi, som stiller gæsten i stand til selv at foretage bestilling igennem en digital platform eller via QR-koder.

2.     DATA GIVER NY VIDEN

Man har i mange år talt om at ”data is king”. Det har coronakrisen ikke bremset. Tværtimod. Dataanalyse vil give restauranter endnu flere muligheder for at forudsige og drage fordel af forbrugernes efterspørgsel og adfærd og optimere udbuddet. Hos OnlinePOS sidder vores udvikling dagligt og arbejder med kundernes forespørgsler på rapportering og data, og på at udvikle alt fra lagerstyring til integrationer for med teknologi at automatisere og optimere traditionelle arbejdsprocesser, der tager tid og koster penge.

3.     SERVICE ER AFGØRENDE

Dette er som sådan ikke noget nyt. Krisen har dog bevirket at kampen om gæsternes tillid og loyalitet er øget og intensiveret. Det er ikke nok med den digitale omstilling og tilstedeværelse. Også når gæsterne er ankommet kræver det stor ihærdighed og en gennemtænkt strategi, at få kunderne til at vende tilbage igen, og måske ovenikøbet anmelde stedet eller tagge det på SoMe.  Derfor vil service være et parameter der sideløbende med øget digitalisering og tilstedeværelse øger kendskabet og relationen til stedet.

4.     STØRRE KRAV FRA GÆSTERNE

Gæsterne stiller generelt øgede krav til spisestederne. De har forventning om at restauranterne tager ansvar i hele værdikæden fra indkøb til indretning. Bæredygtighed er blevet top-of-mind for gæsterne, når de udvælger spisested. Derfor oplever man også at bæredygtighed og CSR bliver en mere integreret del af restauranternes markedsføring, og at det bliver dem der sætter handling bag ordene, der vinder loyalitet blandt gæsterne. De større krav fra gæsterne om bæredygtighed og gennemskuelighed presser restauratørerne til en skarp strategi, en stor viden og velbegrundet produktudvælgelse og kendskab. Corona-epidemien har i sig selv sat fokus på restauranternes evne til gennemslagskraft og et stærkt koncept, og intensiveret evnen til at skille sig ud, øjne nye forretningsmuligheder og løbende nytænke sit koncept.

Digitalisering kan vende krisetid til spisetid

Udbruddet af corona-virussen tvinger i mange tilfælde restauratørerne til at fokusere på økonomisk overlevelse.

  • Hvad sælger?
  • Hvad er mine udgifter?
  • Dækningsbidrag?
  • Lønprocent? Mv.

At drive restauration er i mange tilfælde en konstant balancegang mellem hvad der er økonomisk rentabelt, men samtidig at skabe fornyelse og udvikle sit koncept, have en finger på pulsen, og at kunne kommunikere sit budskab til omverdenen.

Coronakrisen har gjort det endnu sværere at være restauratør.

  • Økonomisk pres
  • Usikkerhed om fremtiden
  • Mange roller (drift, regnskab, indkøb, HR, markedsføring, CSR)

Hos OnlinePOS er vores vigtigste vision at hjælpe vores kunder med at drive forretning, og at optimere processer, så det bliver nemmere at drive restauration. Data kan bruges intelligent til at optimere og forudsige forbruget, til mindre madspild og en grønnere omstilling.

Gratis rådgivning?

Giv os et kald på + 70702636 eller skriv til salg@onlinepos.dk, så hjælper vi med at digitalisere din forretning.

God sommer!

 We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.